วันทอง


 

จึงโปรดให้มีการชำระความโดนการดำน้ำพิสูจน์ ขุนช้างแพ้ความ พระพันวษาโปรดให้ประหารชีวิต แต่พระไวยขอชีวิตไว้ ต่อมาพระไวยมีความคิดถึงแม่จึงไปรับนางวันทองมาอยู่ด้วย ขุนช้างติดตามไป แต่พระไวยไม่ยอมให้ขุนช้างจึงถวายฎีกา พระพันวษาจึงตรัสให้นางวันทองเลือกว่าจะอยู่กับใคร นางมีความลังเล เลือกไม่ได้ว่าจะอยู่กับใคร พระพันวษาทรงโกรธจึงรับสั่งให้ประหารชีวิต แม้พระไวยจะขออภัยโทษได้แล้ว แต่ด้วยเคราะห์ของนางวันทอง ทำให้เพชรฆาตเข้าใจผิดจึงประหารนางเสียก่อน

 

เมื่อจัดงานศพนางวันทองแล้ว ขุนแผนได้เลื่อนเป็นพระกาญจนบุรี นางสร้อยฟ้าได้ให้เถรขวาดทำเสน่ห์ให้พระไวยหลงใหลนางและเกลียดชังนางศรีมาลา พระกาญจนบุรีมาเตือน พระไวยโกรธลำเลิกบุญคุณกับพ่อ ทำให้พระกาญจนบุรีโกรธ คบคิดกับพลายชุมพลลูกชายซึ่งเกิดจากนางแก้วกิริยาปลอมเป็นมอญยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา หวังจะให้พระไวยออกต่อสู้ จะได้แก้แค้นได้สำเร็จ พระไวยรู้ตัวเพราะผีเปรตนางวันทองมาบอก พระพันวษาทรงทราบเรื่องโปรดให้มีการไต่สวน พลายชุมพลพิสูจน์ได้ว่า นางสร้อยฟ้ากับเถรขวาดได้ทำเสน่ห์จริงแต่นางสร้อยฟ้าไม่รับ จึงมีการพิสูจน์โดยการลุยไฟ สร้อยฟ้าแพ้ พระพันวษาสั่งให้ประหาร แต่นางศรีมาลาทูลขอไว้ นางสร้อยฟ้าจึงถูกเนรเทศกลับไปเชียงใหม่ และคลอดลูกชื่อ พลายยง

 บาคาร่า

ต่อมานางศรีมาลาก็คลอดลูกชาย ขุนแผนจึงตั้งชื่อให้ว่า พลายเพชร   เถรขวาดมีความแค้นพลายชุมพล จึงปลอมเป็นจระเข้ไล่กัดกินคนมาจากทางเหนือหวังจะแก้แค้นพลายชุมพล พระพันวษาโปรดให้พลายชุมพลไปปราบ จระเข้เถรขวาดสู้ไม่ได้ถูกจับตัวมาถวายพระพันวษา และถูกประหารในที่สุด พลายชุมพลได้รับแต่งตั้งเป็นหลวงนายฤทธิ์ เหตุการณ์ร้ายแรงผ่านไป ทุกคนก็อยู่อย่างมีความสุข

ในบรรดานิทานพื้นบ้าน จักรๆ วงศ์ๆ วรรณคดี ตัวละครหญิงที่ถึงกลับตัวแต่ก็ชื่อเขาลือฉาว ก็คงไม่พ้น ‘วันทอง’ ‘โมรา’ ‘กากี’ ที่อยู่ในกลุ่ม slut-shaming ประณามว่าเป็นหญิงชั่ว หลายผัว ชื่อของเธอกลายเป็นตำนานคำด่าผู้หญิงในโลกภาษาไทย ตามสำนึกปิตาธิปไตยยุคก่อนสมัยใหม่

 

 

อย่างไรก็ตามพวกเธอได้รับการตีความใหม่ ด้วยสำนึกสมัยใหม่ อธิบาย และ ‘แก้ต่าง’ โดยนักวิชาการ เฟมินิสต์ นักวรรณกรรมวรรณคดีหลายครั้ง ที่มองเห็นความเสมอภาคทางเพศมากกว่า ซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องจำนวนผัวของพวกเธอ หรือการแข่งกันมีรัก ว่าผู้ชายมีเมียมากได้ ทำไมผู้หญิงจะมีมากบ้างไม่ได้ หากแต่รวมถึงการใช้อำนาจของผู้ชาย อำนาจของผู้แต่ง (อ่านเพิ่มเติมได้ที่วารสาร อ่าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 มกราคม-มีนาคม 2552 บทความ “กากี ความบัดสีบัดเถลิงของอำนาจ”ของ ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์)

 

และ ‘นางวันทอง’ จากเรื่องขุนช้างขุนแผน ก็ถูกนำมาตีความใหม่อีกครั้งเป็น ‘วันทอง 2021’ ที่พยายามขับเน้นการตีความสำนวน ‘วันทองสองใจ’ เป็นจุดขาย หลังจากห่างหายไปนานที่เคยถูกตีความใหม่ในละครร้อง การกลับมาของละครเวทีวันทอง-The Return of Wanthong เมื่อปี พ.ศ.2561 โดย ประดิษฐ ประสาททอง ศิลปินศิลปาธร ที่ตีความวันทองในฐานะเหยื่อของการจัดลำดับช่วงชั้นสังคมและอำนาจรัฐ

 

ขุนช้างขุนแผน เป็นวรรณกรรมอีกเรื่องที่ถูกนำมาวิพากษ์ และตีความในหลายมิติ แน่นอนมีแนวคิด gender และ sexuality เช่น ‘สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงและผู้ชายในอดีต : ภาพสะท้อนจากวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผน’[1] ‘นัยการล่วงละเมิดทางเพศในวรรณคดีไทยโบราณ:กรณีสีดาถูกคุกคามทางเพศและวันทองถูกข่มขืน’[2] มีการตีความไปจนถึง ‘การปกครองและการบริหารแผ่นดินในเสภาขุนช้างขุนแผน : ศึกษาวิเคราะห์จากภาพสะท้อน และปฏิบัติสัมพันธ์ทางสังคมของตัวละคร’[3] และ ‘การวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวรรณคดี เรื่องขุนช้างขุนแผน’[4]

 

หา!…อิหยังวะ

 

อันที่จริง ขุนช้างขุนแผน (สันนิษฐานว่าเริ่มบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อปี พ.ศ.2143 หลังจากแต่งขึ้นเป็นคำร้องจดจำสืบทอดกันมานาน) เป็นวรรณกรรมที่มีหลายฉบับถูกแต่งผ่านหลายคนหลายครั้ง เช่นเดียวกับวรรณคดีและนิทานพื้นบ้านอื่นๆ และเป็นบันเทิงก่อนสมัยใหม่ของยุคสมัยนึงที่ยังคงเป็นเรื่องราวชิงรักหักสวาท ตบตีแย่งผัวแย่งเมียแบบละครหลังข่าว

 

ด้วยสังคมปิตาธิปไตยที่ควบคุมกำกับเนื้อตัวร่างกายและเพศวิถีของผู้หญิงและกำหนดให้ผู้หญิงมีบทบาทไว้สนองกามารมณ์ของผู้ชายเท่านั้น และอนุญาตให้ผู้ชายมีเสรีภาพทางเพศมากกว่าและสามารถมีเมียมากได้ บาคาร่าPost by หมิว (orrawann-dot-ma-at-gmail-dot-com) :: Date 2021-03-17 13:53:49


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail