การกินเนื้อสัตว์หรือสินค้าจากสัตว์อื่นๆทำให้ผู้คนมีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไหม?


 การกินเนื้อสัตว์หรือสินค้าจากสัตว์อื่นๆทำให้ผู้คนมีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไหม? pgslot

ตอนนี้ไม่มีหลักฐานที่ชี้ว่าการบริโภคอาหารจำพวกที่เป็นเนื้อสัตว์หรือสินค้าจากสัตว์อื่นๆจะมีผลให้มีการติดโรควัวโรที่นาเชื้อไวรัส แต่การกินเนื้อสัตว์ทำให้คนบางกรุ๊ปมีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อรวมทั้งเมื่อมีคนติดเชื้อโรคช่องทางที่จะแพร่ไปไปยังผู้อื่นก็มีมากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจน
ในตอนที่การระบาดของโรคระบาดในสหรัฐอเมริกาธุรกิจต่างๆทั้งประเทศก็เลยปิดตัวลงชั่วครั้งคราวเพื่อคุ้มครองป้องกันการแพร่ของเชื้อ ในขั้นแรกสิ่งนี้รวมทั้งโรงฆ่าสัตว์รวมทั้งโรงใส่เนื้อสัตว์ แม้กระนั้นภายหลังความตื่นตระหนกเกี่ยวกับการขาดแคลุกลี้ลุกลนเนื้อสัตว์ถึงสื่อกระแสหลักและก็ทำเนียบขาวได้มีการเซ็นชื่อคำบัญชาของประธานซึ่งแยกเป็นชนิดและประเภทการปฏิบัติงานใส่เนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบเบื้องต้นที่สำคัญ บุคลากรถูกบังคับให้กลับไปที่โรงงานดำเนินงานในรอบๆใกล้เคียงโดยชอบได้รับการคุ้มครองน้อยเกินไป คาดคะเนได้ว่าอัตราการรับเชื้อเริ่มเพิ่มสูงมากขึ้นแล้วก็ผู้คนเริ่มเสียชีวิต


Post by JasonBrown :: Date 2020-12-23 14:17:50


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail