ในอนาคตจะมีอาหารเพียงพอหรือไม่


 ในอนาคตจะมีอาหารเพียงพอหรือไม่   

ในปี 2019 มีรายงานว่าผู้คนประมาณ 690 ล้านคนหิวโหย จากการประมาณการบางอย่างพบว่ามีการผลิตอาหารเพียงพอที่จะเลี้ยงผู้คนราว 10 พันล้านคนซึ่งมากกว่าประชากร 7.8 พันล้านคนในปัจจุบันที่เรียกดาวเคราะห์ดวงนี้ว่าบ้าน ซึ่งหมายความว่าคำถามของความหิวโลกไม่ได้เป็นหนึ่งของความจุ แต่กระจาย ความเหลื่อมล้ำและความยากจนเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของความหิวโหยในปัจจุบัน หากระบบอาหารไม่เปลี่ยนแปลงอาจยังมีอาหารไม่เพียงพอในอนาคตสำหรับคนหลายล้านคน 
 


Post by JasonBrown (Jason-dot-bb1288-at-gmail-dot-com) :: Date 2021-05-04 11:26:46


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail