กินน้ำเท่าไหร่ถึงจะพอ?


  กินน้ำเท่าไหร่ถึงจะพอ?

เนื่องจากน้ำมีความสำคัญมาก คุณอาจสงสัยว่าคุณดื่มน้ำเพียงพอหรือไม่ ไม่มีปริมาณน้ำวิเศษที่เด็ก ๆ ต้องดื่มทุกวัน ปริมาณที่เด็กต้องการขึ้นอยู่กับอายุ ขนาดร่างกาย สุขภาพ และระดับกิจกรรม รวมทั้งสภาพอากาศ (ระดับอุณหภูมิและความชื้น)
 
โดยปกติ เด็กๆ จะดื่มบางอย่างพร้อมกับมื้ออาหาร และควรดื่มเมื่อกระหายน้ำอย่างแน่นอน แต่ถ้าคุณป่วย อบอุ่นร่างกาย หรือกำลังออกกำลังกาย คุณจะต้องการมากกว่านี้ อย่าลืมดื่มน้ำเพิ่มเมื่อคุณอยู่ข้างนอกในสภาพอากาศอบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย


Post by JasonBrown (Jason-dot-bb1288-at-gmail-dot-com) :: Date 2021-08-05 16:27:41


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail