ตั้งใจเรียนในห้อง


ตั้งใจเรียนในห้อง

สิ่งสำคัญคือต้องมีสมาธิและหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนเมื่อครูกำลังพูด ฝึกการฟังอย่างกระตือรือร้นโดยจดจ่อกับสิ่งที่กำลังพูดและจดบันทึกด้วยคำพูดของคุณเอง สิ่งนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าคุณได้ยิน (และเข้าใจ) สิ่งที่สอนในชั้นเรียนPost by Sky :: Date 2021-02-26 17:12:52


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail