เงื่อนไขการจอง

เงื่อนไขการจองทริป
ช่องทางการจองออนไลน์ (Online) มี 4 ช่องทาง ดังนี้

 จองผ่าน ทางโทรศัพท์ 076-490739/076-472182/076-472216/081-7372625
 จองผ่าน Line ID : sabinatour / sabinatour14 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 081 - 7375801
 จองผ่าน E-mail  : info@sabinatour.com,Booking@sabinatour.com ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 094 - 3203179
 จองผ่านทาวเว็บไซต์ www.sabinatour.com ,076 - 490739                  
โดยส่งรายละเอียด ดังนี้

o   ชื่อ  นามสกุล

o   เบอร์โทรศัพท์ของผู้เดินทาง

o   วันเดินทาง

o   จำนวนคนเดินทาง (ระบุจำนวน ผู้ใหญ่, เด็ก, ต่างชาติ เป็นต้น)

o   รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ( เช่น ต้องการบริการรับ-ส่งสนามบิน, บริการรับ-ส่งท่าเรือ)

เมื่อส่งข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่อทำการยืนยันรายละเอียดทริปและจำนวนยอดชำระทั้งหมดอีกครั้ง

Powered by MakeWebEasy.com