เดย์ทริปอ่าวพังงา article

             โปรแกรม ล่องอ่าวพังงา วันเดียว

10.00 น. พบกันที่ท่าเรือท่าด่าน จ.พังงา
10.30 น. ลงเรือออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อ่าวพังงา พบกับความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่ ถ้ำลอดใหญ่
10.45 น. สัมผัสกับความตื่นเต้นด้วยการนั่งเรือลอด ถ้ำทะลุนอก
11.00 น. พายเรือแคนูล่องเพื่อไปชมป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในเมืองไทย
12.00 น. ทานอาหารกลางวันในแบบของซีฟู๊ด ที่รับประกันในความสด ณ เกาะปันหยี
13.00 น. เดินช็อปปิ้งซื้อของที่ระลึกแบบสบาย ๆ กับร้านค้าชุมชนบนเกาะ
ปันหยี
13.45 น. ออกเดินทางต่อไปยัง เขาพิงกันและเขาตะปู พร้อมกับถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
15.00 น. เดินทางกลับมาถึงยังท่าเรือท่าด่าน  และเดินทางกลับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

** ค่าบริการ **
1,500  Baht.

** ราคานี้รวม **

- รถรับส่งภูเก็ต
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
-
เรือสำหรับเดินทางไปกลับ และทำกิจกรรม
- กิจกรรมพายเรือแคนู
- มัคคุเทศก์ชำนาญพื้นที่

- ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ (เฉพาะคนไทย)
- ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 200,000 บาท

** ราคานี้ไม่รวม **
-
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในโปรแกรม

** หมายเหตุ **
-
รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติในขณะนั้นเป็นหลัก
-
กรุณาโอนเงินมัดจำล่วงหน้า 50% ก่อนเดินทาง 15 วันในช่วงเวลาปกติหรือวันธรรมดา และไม่ต่ำกว่า 30 วัน สำหรับช่วงเทศกาล โดยจ่ายส่วนที่เมื่อเดินทางมาถึงท่าเรือท่าด่าน
- ชาวต่างชาติจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติเพิ่มในอัตรา เด็ก 100 บาทผู้ใหญ่ 300 บาท ต่อคน (เริ่ม 1 ก.พ.58)
- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนฤมล คนซื่อ 081-7372625 และ 081-7375801

แพคเกจทัวร์

ตั๋วเรือไป - กลับ หมู่เกาะสุรินทร์ article
วันเดียว เที่ยวเกาะสุรินทร์ article
แพคเกจทัวร์ หมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน article
แพคเกจทัวร์ หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน article
แพคเกจทัวร์ หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน article
วันเดียวเที่ยวเกาะไข่ article