วันเดียวเที่ยวเกาะไข่ article

One Day Tour Koh Khai @ Kuraburi

Price 2,500 Baht TH/EN

Itinerary Program

08.00 am. Meeting at Kuraburi Pier.

09.00 am. Departure from Kuraburi by long tail boat to Koh Khai

10.00 am. Snorkelling tour see coralreefs at North & South of Koh Khai

11.00 am. Free time on the beach take picture of Nature .

12.00 pm. Lunch is served (Sea foods)

01.00 pm. Snorkelling see coral reefs and Seafan at "Seafan rock' new spot for snorkelling tour @Kuraburi district.

02.00 pm. Depart from Koh Khai to Tung nang dam to worship sacred of chinese peoole.

03.00 pm. Depart from tung nang dam to Kuraburi pier
แพคเกจทัวร์

ตั๋วเรือไป - กลับ หมู่เกาะสุรินทร์ article
วันเดียว เที่ยวเกาะสุรินทร์ article
แพคเกจทัวร์ หมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน article
แพคเกจทัวร์ หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน article
แพคเกจทัวร์ หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน article
เดย์ทริปอ่าวพังงา article