Khai Island @ Kuraburi article

วันเดียวเที่ยว เกาะไข่ อ.คุระบุรี จ.พังงา


08.00 น. เจอกันที่ ท่าเรือคุระบุรี

09.00 น. ลงเรือหางยาวชมธรรมชาติอันของป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของ จ.พังงา

10.00 น. ลงดำน้ำจุดแรก ที่กองหินใต้น้ำที่มีชื่อเรียกว่า "กองหินกัลปังหา" ชมความสวยงามของกัลปังหา 7 สี

11.00 น. ลงดำน้ำจุดที่สองที่ เกาะไข่ด้านทิศเหนือ ชมความสวยงามของปะการังและปลานานาชนิด

12.00 น. รับประทานอาหารบนเกาะไข่ บรรยากาศแบบปิคนิค พร้อมเสิร์ฟอาหารซีฟู๊ด

13.30 น. ออกดำน้ำตามหากัลปังหาหลากสีกันต่อที่ เกาะไข่ด้านทิศใต้

14.30 น. เดินทางเพื่อแวะเยี่ยมชมบ้านของชาวประมงเพื่อชมการเลี้ยงปูนิ่ม

15.30 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือคุระบุรี

16.00 น. ถึงท่าเรือคุระบุรีโดยสวัสดิภาพ


** ราคาท่านละ  2,500 บาท **

 

** ราคานี้รวม **

- อาหารกลางวัน 1 มื้อ

- น้ำดื่่มและผลไม้

- เรือหางยาวขนาดใหญ่ที่มีความปลอดภัยสูง

- ชูชีพและหน้ากากดำน้ำ

- ผ้าเช็ดตัว

- มัคคุเทศก์ชำนาญพื้นที่

- ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 200,000 บาท


** ราคานี้ไม่รวม **

- การเดินทางมายัง อ.คุระบุรี จ.พังงา

- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในโปรแกรม


** หมายเหตุ **

- รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติในขณะนั้นเป็นหลัก

- กรุณาโอนเงินมัดจำล่วงหน้าเป็นจำนวน 1,000 บาท มาที่ ธนาคารกรุงไทย สาขา คุระบุรี หมายเลขบัญชี 825 -1-13588-5 ชื่อบัญชี นางนฤมล คนซื่อ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ในช่วงเวลาปกติหรือวันธรรมดา) และไม่ต่ำกว่า 30 วัน สำหรับช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว โดยจ่ายส่วนที่เหลือเมื่อเดินทางมาถึง 

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ คุณนฤมล คนซื่อ 081-7372625 และ 081-7375801 / Line ID : sabinatour

 

 

 

------------------------------------------------------

 

One Day Tour Khai Island @ Kuraburi


8.00 am. Meeting at Kuraburi pier

9.00 am. Take a long-tail boat to see the nature of one of the rich mangrove forests of Phang Nga.

10.00 am. The first point of snorkeling tour is " Seafan Rock" see of beautiful Seafan 7 colors.

11.00 am.  The second point of snorkeling tour at South of Koh Khai see Seafan gardens.

12.00 am.  Picnic Lunch Serve with seafood.

1.30 pm.  Snorkeling tour at Koh Khai North see coral reefs and many fish.

2.30 pm.  Visit the fisherman's house see of soft shell crab.

3.30 pm.  Return back to the Pier.

4.00 pm.  Arrival at Kuraburi Pier


** Price 2,700 Baht / 1 Person


** This price includes : 1 lunch , Life jacket , Mask and Snorkel , Towel , Large longtail boats with high security. , Accident insurance ,  Drinks and fruit , Expert guides.

 

** This price not include : Traveling to Kuraburi, Phang Nga , Expenses incurred outside of the program.


Note :  

- Details are subject to change. It depends on the environment of nature at that time.

- Please transfer 50% deposit to Krung Thai Bank , Kuraburi Branch , Account number 825 -1-13588-5 , Account name Mrs.Naruemon Khonsue , Prior to departure 15 days (normal or weekly) , At least 30 days for the festival or long weekend , And pay the rest upon arrival.

- For more information, please contact Khun Narumol Khonsue / 081-7372625 , 081-7375801  / Line ID : sabinatour

---------------------------------------------------

 Name
Telephone
E-Mail
Topic
Descriptionแพคเกจทัวร์

Boat Ticket article
1 Day tour
2 Days 1 Night article
3 Days 2 Nights article
4 Days 3 Nights article
Phang - Nga Bay, 1 Day Tour article
How to get there article
Our Service article