วันเดียว เที่ยวเกาะสุรินทร์ article

ONE DAY TOUR MU KOH SURIN

        Price 2,700 Baht ( Thai )

        Price 3,200 Baht ( Foriegn)

Program Tour   

 08.00 am. Meeting at Kuraburi Pier.       

09.00 amBoat depart from Kuraburi Pier.

10.15 am. Boat arrival at Surin Island.

10.20 am.Snorkelling tour of coral reefs in Tao Bay Culural tour of Morgan Village.

12.00 pm. Lunch is served.

01.00 pm. Snorkelling tour of coral reefs in Bon Bay & Chongkaad Bay. 

02.45 pm. Boat depart from Surin Island. 

03.45 pm. Boat arrival at Kuraburi Pier.

    
แพคเกจทัวร์

ตั๋วเรือไป - กลับ หมู่เกาะสุรินทร์ article
แพคเกจทัวร์ หมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน article
แพคเกจทัวร์ หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน article
แพคเกจทัวร์ หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน article
วันเดียวเที่ยวเกาะไข่ article
เดย์ทริปอ่าวพังงา article