การเดินทาง


เดินทางโดยรถส่วนตัวจากกรุงเทพฯ ใช้เวลา 7 - 10 ชั่วโมง

  • เข้าทางระนอง
  • เข้าทางพะโต๊ะ

มีที่จอดรถบริการฟรี,มี CCTV

เดินทางโดยรถทัวร์โดยสาร ใช้เวลา 9 - 12 ชั่วโมง

  • ลิกไนท์
  • บขส 999
  • บัสเอ็กเพรส

ลง บขส.คุระบุรีมีรถรับ - ส่ง ฟรี

เดินทางโดย เครื่องบิน สามารถลงได้ทั้ง

  • สนามบินนานาชาติภูเก็ต 
  • สนามบินระนอง

( หากลงที่สนามบินภูเก็ตต้องค้างที่ภูเก็ต 1 คืน เพราะหากลงไฟล์เช้าจะมาไม่ทันเรือ )

( หากลงสนามบินระนองสามารถลงไฟล์เช้าได้ )
Powered by MakeWebEasy.com