อ่าวช่องขาด article

                 ****อ่าวช่องขาด****

               เป็นเหมือนประตูที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงหมู่เกาะสุรินทร์ โดยเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์ อุทยาน โดยจะ มีสะพานไม้ทอดยาวลงไปยังชาดหาดด้าหน้าเพื่อให้เรือทัวร์ทุกลำมาเทียบท่าส่งนักท่องเที่ยวขึ้นเกาะ และชำระค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน ฯ และเรือหางยาวพาเที่ยวของบริษัททัวร์ต่างๆ ที่มารอนักท่องเที่ยวไป ดำน้ำ รอบๆ เกาะสุรินทร์ด้วย อ่าวช่องขาดมีลักษณะเป็นร่องน้ำที่คั้นระหว่างหมู่เกาะสุรินทร์เหนือและใต้ มีความกว้าง ประมาณ 200เมตร ชายหาดด้านหน้าอุทยานฯมีลักษณะเป็นหาดทรายสีขาวเม็ดละเอียด น้ำทะเลใส ในช่วงที่ น้ำทะเลลดหาดจะกว้างมาก ชายหาดยังเป็นที่ซ้อมฝึกดำน้ำตื้นก่อนลงทะเลจริง ส่วนชายหาดด้านหลังอุทยานเป็น ชายหาดที่ยาว ต่อเนื่องมาจากช่องขาดซึ่งเป็นร่องน้ำระหว่างเกาะสุรินทร์เหนือและเกาะสุรินทร์ใต้ ชยหาดด้านนี้ ยาว ต่อเนื่องไปจนถึงอ่าวกระทิง ชายหาดด้านนี้เป็นชายหาดที่โค้งสวยงสม น้ำทะเลใส ทรายเม็ดเล็กเหมาแก่การ เล่นน้ำ แต่นักท่องเที่ยวควรระมััดระวังไม่เข้าไปใกล้ร่องน้ำช่องขาดเพราะกระแสน้ำไหลแรงในเวลาช่วงน้ำขึ้นน้ำลง อาจเกิดอันตรายได้ ช่วงยามเย็นเวลาน้ำลดสามารถเดินไปอ่าวกระทิงเพื่อชมพระอาทิตย์ตกได้ด้วย นับเป็นจุดที่ สามารถ ชมพระอาิตย์ตกได้สวยงามที่สุดของ หมู่เกาะสุรินทร์

        

    

******พื้นที่กางเต็นท์ บริเวณอ่าวช่องขาด****** 
Attraction

อ่าวไม้งาม article
หมู่บ้านมอแกน article
อ่าวกระทิง article
อัตราค่าบริการต่างๆ article
คำแนะนำ article