ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
bulletกรมอุทยานแห่งชาติ
bulletท.ท.ท.
bulletกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
bulletกรมทรัพยากรทางทะเลฯ
dot

dot
กรุงเทพฯ-หมู่เกาะสุรินทร์ article

               กรุงเทพฯ - หมู่เกาะสุรินทร์
    (ออกเดินทางเย็นวันศุกร์ ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

วันแรก
19.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ บริเวณสถานนี BTS วงเวียนใหญ่
20.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ / รถโค้ชปรับอากาศ สู่อำเภอคุระบุรี จ.พังงา (
รับอาหารว่างและเครื่องดื่ม)

วันที่สอง
05.30 น. ถึง อ.สุขสำราญ จ.ระนอง  /  แวะปั๊ม ปตท.ให้สมาชิกได้ทำธุระส่วนตัว
06.30 น. มาถึงยังท่าเรือคุระบุรี  /  ทำการลงทะเบียน พร้อมกับรับประทานอาหารเช้า (1) 
09.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือคุระบุรี มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
11.00 น. ถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เก็บสัมภาระเข้าที่พัก(เต็นท์)ที่หาดไม้งาม
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (2)
14.00 น. จากนั้น..ลงเรือหางยาว (แบบมีหลังคา) เดินทางไปดำน้ำสัมผัสกับความงามโลกใต้ทะเลที่ 
อ่าวแม่ยาย และ ปลายแหลมช่องขาด
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (3) / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (4)
09.00 น. จากนั้นนำทุกท่านลงเรือเดินทางไปดำน้ำกันที่
เกาะตอรินลา และ อ่าวผักกาด
12.00 น. อาหารเที่ยง (5)
13.30 น. ช่วงบ่ายออกไปดำน้ำกันต่อบริเวณ  เกาะมังกร และ อ่าวไม้งาม
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (6) / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ 
07.30 น. บริการอาหารเช้า (7)
09.00 น. ปิดท้ายการดำน้ำทริปนี้ด้วย อ่าวเต่า และ อ่าวบอน
              หรือเลือกที่จะไปเยี่ยมชมหมู่บ้านมอแกนแทนการดำน้ำก็ได้

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (8)
13.00 น. ออกเดินทางออกจากหมู่เกาะสุรินทร์ กลับสู่ท่าเรือคุระบุรี
15.30 น. ถึงท่าเรือคุระบุรี  / ออกเดินทางกลับ

19.00 น. แวะทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย และซื้อของฝาก ที่ร้านคุณสาหร่าย จ.ชุมพร

วันที่ห้า
03.00 น. ถึงกรุงเทพ.ฯ (อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) โดยสวัสดิภาพ

** ราคาท่านละ **     7,200 บาท   เรือ Speed Boat )
                           
 


** ราคานี้รวม **
- รถตู้ VIP หลังคาสูงรุ่นใหม่
- เรือโดยสารขนาดใหญ่ที่มีความปลอดภัยสูง

- มัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ชำนาญทะเล
- อุปกรณ์ดำน้ำครบชุด
- ที่พัก (เต็นท์) บนเกาะ 2 คืน เต็นท์ละ 2 ท่านพร้อมเครื่องนอน
- อาหาร 8 มื้อ
พร้อมกับอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ (เฉพาะคนไทย)
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 200,000 บาท


** ราคานี้ไม่รวม **

- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในโปรแกรม
ในกรณีที่ต้องการพักบ้านพักของอุทยานฯ ซึ่งสามารถพักได้หลังละ ท่าน, ราคาหลังละ 3,000 บาท / คืน โดยท่านจะต้องจ่ายเพิ่มเอง

** หมายเหตุ **
- ทางบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง รวมถึงปรับเปลี่ยนจุดดำน้ำได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคลื่นลมในทะเล โดยถือคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
- ชาวต่างชาติจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติเพิ่มในอัตรา เด็ก 300 บาท ผู้ใหญ่ 500 บาท ต่อคน (เริ่ม 1 ก.พ.58)
- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนฤมล คนซื่อ 081-7372625 และ 081-737580

โปรแกรมท่องเที่ยว

อัพเดทราคา ปี57-58 article
ตารางเดินเรือและราคาเรือ ปี57-58 article
วันเดียว เที่ยวเกาะสุรินทร์ article
เกาะตาชัย วันเดียว (จากท่าเรือคุระบุรี) article
ล่องอ่าวพังงา วันเดียว article
สิมิลัน วันเดียว article
เกาะสุรินทร์-เกาะตาชัย 1 Day Trip article
เกาะไข่ใหญ่ วันเดียว article
เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน article
เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน article
เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน article
กรุงเทพฯ–เกาะสุรินทร์–เกาะตาชัย article
เกาะสุรินทร์–เกาะตาชัย 3 วัน 2 คืน article
เกาะสุรินทร์–เกาะตาชัย 4 วัน 3 คืน article
โปรแกรม อ่าวพังงา-เขาสก 2 วัน 1 คืน article
เขาสก-เขื่อนรัชชประภา 3วัน 2 คืน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ซาบีน่าทัวร์ (T.A.T. License No. 34/00852) เลขที่ 396 หมู่ 3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทร. 081-7375801, 081-7372625 , 076-472216 Fax. 076-472182 / E-mail : sabinatour@hotmail.com + Facebook : www.facebook.com/sabinatour + Fanpage : www.facebook.com/sabinatourfanpage + Line ID : Sabinatour