ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
bulletกรมอุทยานแห่งชาติ
bulletท.ท.ท.
bulletกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
bulletกรมทรัพยากรทางทะเลฯ
dot

dot
กรุงเทพ - หมู่เกาะสุรินทร์ article

กรุงเทพ - หมู่เกาะสุรินทร์ (ยังไม่เปิดให้บริการ)

(ออกเดินทาง ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

วันแรก
19.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ บริเวณโลตัสพระราม2
20.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ / รถโค้ชปรับอากาศ สู่อำเภอคุระบุรี จ.พังงา (
รับอาหารว่างและเครื่องดื่ม)

วันที่สอง
05.30 น. ถึง อ.สุขสำราญ จ.ระนอง  /  แวะปั๊ม ปตท.ให้สมาชิกได้ทำธุระส่วนตัว
06.30 น. มาถึงยังท่าเรือคุระบุรี  /  ทำการลงทะเบียน พร้อมกับรับประทานอาหารเช้า (1) 
09.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือคุระบุรี มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
11.00 น. ถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เก็บสัมภาระเข้าที่พัก(เต็นท์)ที่หาดไม้งาม
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (2)
14.00 น. จากนั้น..ลงเรือหางยาว (แบบมีหลังคา) เดินทางไปดำน้ำสัมผัสกับความงามโลกใต้ทะเลที่อ่าวผักกาดเหนือ และ อ่าวผักกาดใต้
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (3) / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (4)
09.00 น. จากนั้นนำทุกท่านลงเรือเดินทางไปดำน้ำกันที่ อ่าวแม่ยาย และ ปลายแหลมช่องขาด
12.00 น. อาหารเที่ยง (5)
13.30 น. ช่วงบ่ายออกไปดำน้ำกันต่อบริเวณ  หินแพ และ อ่าวสับปะรด
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (6) / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ 
08.00 น. บริการอาหารเช้า (7)
09.00 น. ปิดท้ายการดำน้ำทริปนี้ด้วย อ่าวสุเทพ และ อ่าวไม้งาม
              หรือเลือกที่จะไปเยี่ยมชมหมู่บ้านมอแกนแทนการดำน้ำก็ได้

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (8)
13.00 น. ออกเดินทางออกจากหมู่เกาะสุรินทร์ กลับสู่ท่าเรือคุระบุรี
15.30 น. ถึงท่าเรือคุระบุรี  / ออกเดินทางกลับ
17.30 น.
เดินทางถึง จ.ระนอง  แวะอาบน้ำแร่ธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางในครั้งนี้
19.00 น. แวะทานอาหารเย็น (9) และซื้อของฝาก ที่ร้านคุณสาหร่าย จ.ชุมพร
วันที่ห้า
04.00 น. ถึงกรุงเทพ.ฯ โดยสวัสดิภาพ

** ราคาท่านละ  **     -    บาท  (เดินทางด้วยเรือธรรมดา)
** ราคานี้รวม **
- ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่ หรือ รถโค้ชปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่ง
- เรือโดยสารขนาดใหญ่ที่มีความปลอดภัยสูง

- มัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ชำนาญทะเล
- ค่าที่พัก (เต็นท์) บนเกาะ 2 คืน เต็นท์ละ 2 ท่านพร้อมเครื่องนอน
- ค่าอาหาร 9 มื้อ
พร้อมกับอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ และค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ (ต่างชาติเพิ่มค่าธรรมเนียม 400 บาท)
-
ค่าบริการอาบน้ำแร่ที่ จ.ระนอง
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 200,000 บาท
( ในกรณีที่ต้องการพักบ้านพักของอุทยานฯ ซึ่งสามารถพักได้หลังละ
2 ท่าน, ราคาหลังละ 2,000 บาท / คืน ท่านจะต้องจ่ายเพิ่มเอง)
** ราคานี้ไม่รวม **
- ค่าอาหารเย็นมื้อแรกของวันที่เดินทาง
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม / ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ สำหรับชาวต่างประเทศ


หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง รวมถึงปรับเปลี่ยนจุดดำน้ำได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคลื่นลมในทะเล โดยถือคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

โปรแกรมท่องเที่ยว

อัพเดทราคา ปี56-57
ตารางเดินเรือและราคาเรือ ปี56-57
ล่องอ่าวพังงา วันเดียว article
วันเดียว เที่ยวเกาะสุรินทร์ article
หมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน article
หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน article
หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน article
เกาะสุรินทร์ – เกาะตาชัย 3 วัน 2 คืน article
เกาะตาชัย วันเดียว (จากท่าเรือคุระบุรี) article
เกาะตาชัย วันเดียว (จากเกาะสุรินทร์) article
โปรแกรม อ่าวพังงา-เขาสก 2 วัน 1 คืน article
เขาสก-เขื่อนรัชชประภา 3วัน 2 คืน article
กรุงเทพ – หมู่เกาะสุรินทร์ – เกาะตาชัย article
สิมิลัน วันเดียว articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ซาบีน่าทัวร์ (T.A.T. License No. 34/00852) เลขที่ 396 หมู่ 3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทร. 081-7375801, 081-7372625 , 076-472216 Fax. 076-472182 / E-mail : sabinatour@hotmail.com + Facebook : www.facebook.com/sabinatour + Fanpage : www.facebook.com/sabinatourfanpage + Line ID : Sabinatour