dot dot
dot
dot
dot
News

dot
Similan One Day Tour article

             *** สิมิลัน วันเดียว ***

08.00 น. พบกันที่ท่าเรือทับละมุ  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา / เช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
08.30
น. ออกเดินทางจากท่าเรือทับละมุด้วยเรือสปีดโบ๊ท
10.00
น. ว่ายน้ำชมปะการังในทะเลสวยใส ณ เกาะบางู (9)  และเกาะสิมิลัน (8)
12.00 น.
พักผ่อนที่เกาะสิมิลัน และรับประทานอาหารเที่ยงในบรรยากาศเป็นกันเอง
13.00 น. มาสนุกกับน้ำทะเลใสๆกันต่อที่ หินปูซาร์ (7) และ เกาะเมียง (4)
15.00 น. อำลาหมู่เกาะสิมิลัน
16.30
น. กลับถึงท่าเรือทับละมุ
19.30 น. เ
ดินทางกลับถึงฝั่งโดยสวัสดิภาพ

 ** ราคาท่านละ **   2,900  บาท

** ค่าบริการนี้รวม **
- การเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ทจาก
ท่าเรือทับละมุ
- อาหารกลางวัน 1 มื้อ พร้อมน้ำดื่มและผลไม้
-
อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากาก ท่อหายใจ และเสื้อชูชีพ)
- ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ (เฉพาะคนไทย)

- มัคคุเทศก์ชำนาญพื้นที่
- ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน  200,000 บาท

** ค่าบริการนี้ไม่รวม **
การเดินทางมายัง ท่าเรือทับละมุ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในโปรแกรม

** หมายเหตุ **
- รายละเอียดจุดดำน้ำต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติในขณะนั้นเป็นหลัก

กรุณาโอนเงินมัดจำล่วงหน้า 50% ก่อนเดินทาง 15 วันในช่วงเวลาปกติหรือวันธรรมดา และไม่ต่ำกว่า 30 วัน สำหรับช่วงเทศกาล โดยจ่ายส่วนที่เมื่อเดินทางมาถึงท่าเรือทับละมุ 
- ชาวต่างชาติจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติเพิ่มในอัตรา เด็ก 300 บาท ผู้ใหญ่ 500 บาท ต่อคน (เริ่ม 1 ก.พ.58)
- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนฤมล คนซื่อ 081-7372625 และ 081-7375801
Program Tour

Boat Ticket article
Day Trip Koh Khai article
Boat Ticket+Day trip article
One Day Tour Mu Koh Surin
Day Trip Ao Phang - nga article
Package Tour 2 Day 1 Night article
Package Tour 3 Day 2 Night article
Package Tour 4 Day 3 Night article© 2015 Sabina Tour. All Rights Reserved.