ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
bulletกรมอุทยานแห่งชาติ
bulletท.ท.ท.
bulletกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
bulletกรมทรัพยากรทางทะเลฯ
dot

dot
สิมิลัน วันเดียว article

สิมิลัน วันเดียว

05.30 น. รับท่านจากจุดนัดหมายใน จ.ภูเก็ต มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือทับละมุ  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา
08.00
น. เช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
08.30
น. ออกเดินทางจากท่าเรือทับละมุด้วยเรือสปีดโบ๊ท
10.00
น. ว่ายน้ำชมปะการังในทะเลสวยใส ณ เกาะบางู (9)  และเกาะสิมิลัน (8)
12.00 น.
พักผ่อนที่เกาะสิมิลัน และรับประทานอาหารเที่ยงในบรรยากาศเป็นกันเอง
13.00 น. มาสนุกกับน้ำทะเลใสๆกันต่อที่ หินปูซาร์ (7) และ เกาะเมียง (4)
15.00 น. อำลาหมู่เกาะสิมิลัน
16.30
น. กลับถึงท่าเรือทับละมุ
19.30 น. เดินทางกลับถึง จ.ภูเก็ตโดยสวัสดิภาพ

 ** ราคาท่านละ **   จากภูเก็ต    บาท  , จากเขาหลัก   บาท , จากท่าเรือทับละมุ   บาท

** ราคานี้รวม ** 
รถตู้รับส่งจากภูเก็ต-เขาหลัก , มัคคุเทศก์ , อาหารและเครื่องดื่ม , ประกันอุบัติเหตุ , ค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานแห่งชาติ ,)

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง รวมถึงปรับเปลี่ยนจุดดำน้ำได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคลื่นลมในทะเล โดยถือคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

** ค่าบริการนี้รวม **
-
รถตู้รับส่งจาก ภูเก็ต-เขาหลัก
- การเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ทจาก
ท่าเรือทับละมุ
- อาหารกลางวัน 1 มื้อ พร้อมน้ำดื่มและผลไม้
-
อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากาก ท่อหายใจ และเสื้อชูชีพ)
- ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ (เฉพาะคนไทย)

- มัคคุเทศก์ชำนาญพื้นที่
- ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน  200,000 บาท
** ค่าบริการนี้ไม่รวม **
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม / ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ กรณีชาวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยว

อัพเดทราคา ปี56-57
ตารางเดินเรือและราคาเรือ ปี56-57
ล่องอ่าวพังงา วันเดียว article
วันเดียว เที่ยวเกาะสุรินทร์ article
หมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน article
หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน article
หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน article
เกาะสุรินทร์ – เกาะตาชัย 3 วัน 2 คืน article
เกาะตาชัย วันเดียว (จากท่าเรือคุระบุรี) article
เกาะตาชัย วันเดียว (จากเกาะสุรินทร์) article
โปรแกรม อ่าวพังงา-เขาสก 2 วัน 1 คืน article
เขาสก-เขื่อนรัชชประภา 3วัน 2 คืน article
กรุงเทพ – หมู่เกาะสุรินทร์ – เกาะตาชัย article
กรุงเทพ - หมู่เกาะสุรินทร์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ซาบีน่าทัวร์ (T.A.T. License No. 34/00852) เลขที่ 396 หมู่ 3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทร. 081-7375801, 081-7372625 , 076-472216 Fax. 076-472182 / E-mail : sabinatour@hotmail.com + Facebook : www.facebook.com/sabinatour + Fanpage : www.facebook.com/sabinatourfanpage + Line ID : Sabinatour