dot
dot
dot
bulletMu Koh Surin National Park
bulletDepartment of National Park
bulletT.A.T.
bulletHydrographic Department
bulletMeteorological Department
bulletDepartment Of Marine And Coastal Resources
dot
Search

dot
Similan One Day Tour article

             *** สิมิลัน วันเดียว ***

08.00 น. พบกันที่ท่าเรือทับละมุ  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา / เช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
08.30
น. ออกเดินทางจากท่าเรือทับละมุด้วยเรือสปีดโบ๊ท
10.00
น. ว่ายน้ำชมปะการังในทะเลสวยใส ณ เกาะบางู (9)  และเกาะสิมิลัน (8)
12.00 น.
พักผ่อนที่เกาะสิมิลัน และรับประทานอาหารเที่ยงในบรรยากาศเป็นกันเอง
13.00 น. มาสนุกกับน้ำทะเลใสๆกันต่อที่ หินปูซาร์ (7) และ เกาะเมียง (4)
15.00 น. อำลาหมู่เกาะสิมิลัน
16.30
น. กลับถึงท่าเรือทับละมุ
19.30 น. เ
ดินทางกลับถึงฝั่งโดยสวัสดิภาพ

 ** ราคาท่านละ **   2,900  บาท

** ค่าบริการนี้รวม **
- การเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ทจาก
ท่าเรือทับละมุ
- อาหารกลางวัน 1 มื้อ พร้อมน้ำดื่มและผลไม้
-
อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากาก ท่อหายใจ และเสื้อชูชีพ)
- ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ (เฉพาะคนไทย)

- มัคคุเทศก์ชำนาญพื้นที่
- ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน  200,000 บาท

** ค่าบริการนี้ไม่รวม **
การเดินทางมายัง ท่าเรือทับละมุ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในโปรแกรม

** หมายเหตุ **
- รายละเอียดจุดดำน้ำต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติในขณะนั้นเป็นหลัก

กรุณาโอนเงินมัดจำล่วงหน้า 50% ก่อนเดินทาง 15 วันในช่วงเวลาปกติหรือวันธรรมดา และไม่ต่ำกว่า 30 วัน สำหรับช่วงเทศกาล โดยจ่ายส่วนที่เมื่อเดินทางมาถึงท่าเรือทับละมุ 
- ชาวต่างชาติจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติเพิ่มในอัตรา เด็ก 300 บาท ผู้ใหญ่ 500 บาท ต่อคน (เริ่ม 1 ก.พ.58)
- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนฤมล คนซื่อ 081-7372625 และ 081-7375801
Program Tour

Boat Ticket article
One Day Tour Mu Koh Surin article
Day Trip Ao Phang - nga article
Package Tour 2 Day 1 Night article
Package Tour 3 Day 2 Night article
Package Tour 4 Day 3 Night article© 2015 Sabina Tour. All Rights Reserved.
ซาบีน่าทัวร์ (License No. 34/00852) เลขที่ 396 หมู่ 3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทร.081-7375801, 081-7372625 , 076-472216 Fax. 076-472182 E-mail : info@sabinatour.com Fanpage : www.facebook.com/sabinatourfanpage Line ID : Sabinatour