ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
bulletกรมอุทยานแห่งชาติ
bulletท.ท.ท.
bulletกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
bulletกรมทรัพยากรทางทะเลฯ
dot

dot
ล่องอ่าวพังงา วันเดียว article

             โปรแกรม ล่องอ่าวพังงาวันเดียว

08.30 น. พบกันที่ท่าเรือท่าด่าน จ.พังงา
09.00 น. ลงเรือออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อ่าวพังงา พบกับความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่ ถ้ำลอดใหญ่
09.45 น. สัมผัสกับความตื่นเต้นด้วยการนั่งเรือลอด ถ้ำทะลุนอก
10.00 น. พายเรือแคนูล่องเพื่อไปชมป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในเมืองไทย
12.00 น. ทานอาหารกลางวันในแบบของซีฟู๊ด ที่รับประกันในความสด ณ เกาะปันหยี
13.00 น. เดินช็อปปิ้งซื้อของที่ระลึกแบบสบาย ๆ กับร้านค้าชุมชนบนเกาะ
ปันหยี
13.45 น. ออกเดินทางต่อไปยัง เขาพิงกันและเขาตะปู พร้อมกับถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
15.00 น. เดินทางกลับมาถึงยังท่าเรือท่าด่าน  และเดินทางกลับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

** ค่าบริการ **
4-6 คน   ราคาท่านละ 1200 บาท
7-10
คน ราคาท่านละ 1000 บาท
11-15
คน ราคาท่านละ 800 บาท
16-20
คน ราคาท่านละ 700 บาท
21-30
คน ราคาท่านละ 600 บาท
31-50
คน ราคาท่านละ 600 บาท (เดินทางด้วยเรือขนาดใหญ่)

** ราคานี้รวม **
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
-
เรือสำหรับเดินทางไปกลับ และทำกิจกรรม
- กิจกรรมพายเรือแคนู
- มัคคุเทศก์ชำนาญพื้นที่

- ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ (ชาวต่างประเทศเพิ่มค่าธรรมเนียมอีกท่านละ
400 บาท)
- ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 200,000 บาท

** ราคานี้ไม่รวม **
- การเดินทางมายัง ท่าเรือท่าด่าน  อ.เมือง จ.พังงา
-
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในโปรแกรม

หมายเหตุ :
-
รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติในขณะนั้นเป็นหลัก
-
กรุณาโอนเงินมัดจำล่วงหน้า 50% ก่อนเดินทาง 15 วันในช่วงเวลาปกติหรือวันธรรมดา และไม่ต่ำกว่า 30 วัน สำหรับช่วงเทศกาล โดยจ่ายส่วนที่เมื่อเดินทางมาถึงท่าเรือคุระบุรี
-
ชาวต่างชาติต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม ท่านละ 400 บาท
โปรแกรมท่องเที่ยว

อัพเดทราคา ปี56-57
ตารางเดินเรือและราคาเรือ ปี56-57
วันเดียว เที่ยวเกาะสุรินทร์ article
หมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน article
หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน article
หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน article
เกาะสุรินทร์ – เกาะตาชัย 3 วัน 2 คืน article
เกาะตาชัย วันเดียว (จากท่าเรือคุระบุรี) article
เกาะตาชัย วันเดียว (จากเกาะสุรินทร์) article
โปรแกรม อ่าวพังงา-เขาสก 2 วัน 1 คืน article
เขาสก-เขื่อนรัชชประภา 3วัน 2 คืน article
กรุงเทพ – หมู่เกาะสุรินทร์ – เกาะตาชัย article
กรุงเทพ - หมู่เกาะสุรินทร์ article
สิมิลัน วันเดียว articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ซาบีน่าทัวร์ (T.A.T. License No. 34/00852) เลขที่ 396 หมู่ 3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทร. 081-7375801, 081-7372625 , 076-472216 Fax. 076-472182 / E-mail : sabinatour@hotmail.com + Facebook : www.facebook.com/sabinatour + Fanpage : www.facebook.com/sabinatourfanpage + Line ID : Sabinatour