dot dot
dot
dot
bulletอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
bulletกรมอุทยานแห่งชาติ
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletกรมอุทกศาสตร์
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
bulletกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
dot
ข่าวสาร

dot
เดย์ทริปอ่าวพังงา article

             โปรแกรม ล่องอ่าวพังงา วันเดียว

10.00 น. พบกันที่ท่าเรือท่าด่าน จ.พังงา
10.30 น. ลงเรือออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อ่าวพังงา พบกับความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่ ถ้ำลอดใหญ่
10.45 น. สัมผัสกับความตื่นเต้นด้วยการนั่งเรือลอด ถ้ำทะลุนอก
11.00 น. พายเรือแคนูล่องเพื่อไปชมป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในเมืองไทย
12.00 น. ทานอาหารกลางวันในแบบของซีฟู๊ด ที่รับประกันในความสด ณ เกาะปันหยี
13.00 น. เดินช็อปปิ้งซื้อของที่ระลึกแบบสบาย ๆ กับร้านค้าชุมชนบนเกาะ
ปันหยี
13.45 น. ออกเดินทางต่อไปยัง เขาพิงกันและเขาตะปู พร้อมกับถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
15.00 น. เดินทางกลับมาถึงยังท่าเรือท่าด่าน  และเดินทางกลับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

** ค่าบริการ **
1,500  Baht.

** ราคานี้รวม **

- รถรับส่งภูเก็ต
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
-
เรือสำหรับเดินทางไปกลับ และทำกิจกรรม
- กิจกรรมพายเรือแคนู
- มัคคุเทศก์ชำนาญพื้นที่

- ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ (เฉพาะคนไทย)
- ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 200,000 บาท

** ราคานี้ไม่รวม **
-
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในโปรแกรม

** หมายเหตุ **
-
รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติในขณะนั้นเป็นหลัก
-
กรุณาโอนเงินมัดจำล่วงหน้า 50% ก่อนเดินทาง 15 วันในช่วงเวลาปกติหรือวันธรรมดา และไม่ต่ำกว่า 30 วัน สำหรับช่วงเทศกาล โดยจ่ายส่วนที่เมื่อเดินทางมาถึงท่าเรือท่าด่าน
- ชาวต่างชาติจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติเพิ่มในอัตรา เด็ก 100 บาทผู้ใหญ่ 300 บาท ต่อคน (เริ่ม 1 ก.พ.58)
- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนฤมล คนซื่อ 081-7372625 และ 081-7375801

Program Tour

ตั๋วเรือไป - กลับ หมู่เกาะสุรินทร์ article
วันเดียวเที่ยวเกาะไข่ article
วันเดียว เที่ยวเกาะสุรินทร์
แพคเกจทัวร์ หมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน article
แพคเกจทัวร์ หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน article
แพคเกจทัวร์ หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน article© 2015 Sabina Tour. All Rights Reserved.
ซาบีน่าทัวร์ (License No. 34/00852) เลขที่ 396 หมู่ 3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทร.081-7375801,081-7372625,076-472216 Fax. 076-472182 E-mail : info@sabinatour.com Line ID : Sabinatour