dot
dot
dot
bulletอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
bulletกรมอุทยานแห่งชาติ
bulletท.ท.ท.
bulletกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
bulletกรมทรัพยากรทางทะเลฯ
dot
Search

dot
ล่องอ่าวพังงา วันเดียว article

             โปรแกรม ล่องอ่าวพังงา วันเดียว

08.30 น. พบกันที่ท่าเรือท่าด่าน จ.พังงา
09.00 น. ลงเรือออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อ่าวพังงา พบกับความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่ ถ้ำลอดใหญ่
09.45 น. สัมผัสกับความตื่นเต้นด้วยการนั่งเรือลอด ถ้ำทะลุนอก
10.00 น. พายเรือแคนูล่องเพื่อไปชมป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในเมืองไทย
12.00 น. ทานอาหารกลางวันในแบบของซีฟู๊ด ที่รับประกันในความสด ณ เกาะปันหยี
13.00 น. เดินช็อปปิ้งซื้อของที่ระลึกแบบสบาย ๆ กับร้านค้าชุมชนบนเกาะ
ปันหยี
13.45 น. ออกเดินทางต่อไปยัง เขาพิงกันและเขาตะปู พร้อมกับถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
15.00 น. เดินทางกลับมาถึงยังท่าเรือท่าด่าน  และเดินทางกลับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

** ค่าบริการ **
4-6 คน   ราคาท่านละ 1,500 บาท
7-10
คน ราคาท่านละ 1,200 บาท
11-15
คน ราคาท่านละ 1,000 บาท
16-20
คน ราคาท่านละ 800 บาท
21-30
คน ราคาท่านละ 700 บาท
31-50
คน ราคาท่านละ 600 บาท

** ราคานี้รวม **
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
-
เรือสำหรับเดินทางไปกลับ และทำกิจกรรม
- กิจกรรมพายเรือแคนู
- มัคคุเทศก์ชำนาญพื้นที่

- ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ (เฉพาะคนไทย)
- ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 200,000 บาท

** ราคานี้ไม่รวม **
- การเดินทางมายัง ท่าเรือท่าด่าน  อ.เมือง จ.พังงา
-
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในโปรแกรม

** หมายเหตุ **
-
รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติในขณะนั้นเป็นหลัก
-
กรุณาโอนเงินมัดจำล่วงหน้า 50% ก่อนเดินทาง 15 วันในช่วงเวลาปกติหรือวันธรรมดา และไม่ต่ำกว่า 30 วัน สำหรับช่วงเทศกาล โดยจ่ายส่วนที่เมื่อเดินทางมาถึงท่าเรือท่าด่าน
- ชาวต่างชาติจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติเพิ่มในอัตรา เด็ก 100 บาทผู้ใหญ่ 300 บาท ต่อคน (เริ่ม 1 ก.พ.58)
- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนฤมล คนซื่อ 081-7372625 และ 081-7375801

โปรแกรมท่องเที่ยว

ตั๋วเรือไป-กลับ หมู่เกาะสุรินทร์ article
วันเดียว เที่ยวเกาะสุรินทร์ article
สิมิลัน วันเดียว article
เกาะตาชัย วันเดียว (จากท่าเรือคุระบุรี) article
เกาะสุรินทร์-เกาะตาชัย 1 Day Trip article
เกาะไข่ใหญ่ วันเดียว article
เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน article
เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน article
เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน article
เกาะสุรินทร์–เกาะตาชัย 3 วัน 2 คืน article
เกาะสุรินทร์–เกาะตาชัย 4 วัน 3 คืน article© 2015 Sabina Tour. All Rights Reserved.
ซาบีน่าทัวร์ (License No. 34/00852) เลขที่ 396 หมู่ 3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทร.081-7375801, 081-7372625 , 076-472216 Fax. 076-472182 E-mail : info@sabinatour.com Fanpage : www.facebook.com/sabinatourfanpage Line ID : Sabinatour