ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
bulletกรมอุทยานแห่งชาติ
bulletท.ท.ท.
bulletกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
bulletกรมทรัพยากรทางทะเลฯ
dot

dot
หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน article

             เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน

วันแรก
06.30 น. เดินทางมาถึงยังท่าเรือคุระบุรี  รับประทานอาหารเช้า (1) 
08.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือคุระบุรี มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
11.00 น. ถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เก็บสัมภาระเข้าที่พัก(เต็นท์)ที่หาดไม้งาม
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (2)
14.00 น. ไปดำน้ำสัมผัสกับความงามโลกใต้ทะเลที่อ่าวแม่ยาย และ ปลายแหลมช่องขาด
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (3) / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (4)
09.00 น. ลงเรือเดินทางไปดำน้ำกันที่ อ่าวผักกาดเหนือ และ อ่าวผักกาดใต้  
12.00 น. อาหารเที่ยง (5)
13.30 น. ช่วงบ่ายออกไปดำน้ำกันต่อบริเวณ  หินแพ และ อ่าวสับปะรด
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (6) / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
08.00 น. บริการอาหารเช้า (7)
09.00 น. ออกดำน้ำกันต่อที่ อ่าวโอ่ง และ เกาะสตอร์ค
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (8)

13.00 น.  รอบบ่ายไปกันที่ อ่าวสุเทพ และ อ่าวไม้งาม
18.00
น.  อาหารเย็น (9)  และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่
08.00
น.  อาหารเช้า (10)
09.00
น.  เช้าวันนี้เราจะไปกันที่ อ่าวบอน เพื่อชมวิถีชีวิตของ ชาวมอแกน
12.00
น.  อาหารเที่ยง (11)
13.00
น.  ออกเดินทางจากหมู่เกาะสุรินทร์
15.00
น.  ถึงท่าเรือคุระบุรีโดยสวัสดิ์ภาพ

** ราคาท่านละ **    เรือธรรมดา                6,200 บาท
                          
 เรือ Speed Boat   6,500 บาท

 

** ราคานี้รวม **
- ค่าที่พัก (เต็นท์) บนเกาะ 3 คืน เต็นท์ละ 2 ท่านพร้อมเครื่องนอน
- ค่าอาหาร 11 มื้อ
-
เรือสำหรับเดินทางไปกลับ และทำกิจกรรม
- อุปกรณ์ดำน้ำครบชุด
- มัคคุเทศก์ชำนาญพื้นที่

- ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ (ชาวต่างประเทศเพิ่มค่าธรรมเนียมอีกท่านละ
400 บาท)
- ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 200,000 บาท

** ราคานี้ไม่รวม **
- การเดินทางมายัง อ.คุระบุรี จ.พังงา
-
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในโปรแกรม

หมายเหตุ :
-
รายละเอียดจุดดำน้ำต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติในขณะนั้นเป็นหลัก
-
กรุณาโอนเงินมัดจำล่วงหน้า 50% ก่อนเดินทาง 15 วันในช่วงเวลาปกติหรือวันธรรมดา และไม่ต่ำกว่า 30 วัน สำหรับช่วงเทศกาล โดยจ่ายส่วนที่เมื่อเดินทางมาถึงท่าเรือคุระบุรี
-
ชาวต่างชาติต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม ท่านละ 400 บาท

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *


โปรแกรมท่องเที่ยว

อัพเดทราคา ปี56-57
ตารางเดินเรือและราคาเรือ ปี56-57
ล่องอ่าวพังงา วันเดียว article
วันเดียว เที่ยวเกาะสุรินทร์ article
หมู่เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน article
หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน article
เกาะสุรินทร์ – เกาะตาชัย 3 วัน 2 คืน article
เกาะตาชัย วันเดียว (จากท่าเรือคุระบุรี) article
เกาะตาชัย วันเดียว (จากเกาะสุรินทร์) article
โปรแกรม อ่าวพังงา-เขาสก 2 วัน 1 คืน article
เขาสก-เขื่อนรัชชประภา 3วัน 2 คืน article
กรุงเทพ – หมู่เกาะสุรินทร์ – เกาะตาชัย article
กรุงเทพ - หมู่เกาะสุรินทร์ article
สิมิลัน วันเดียว articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ซาบีน่าทัวร์ (T.A.T. License No. 34/00852) เลขที่ 396 หมู่ 3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทร. 081-7375801, 081-7372625 , 076-472216 Fax. 076-472182 / E-mail : sabinatour@hotmail.com + Facebook : www.facebook.com/sabinatour + Fanpage : www.facebook.com/sabinatourfanpage + Line ID : Sabinatour