ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
bulletกรมอุทยานแห่งชาติ
bulletท.ท.ท.
bulletกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
bulletกรมอุตุนิยมวิทยา
bulletกรมทรัพยากรทางทะเลฯ
dot

dot
เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน article

               หมู่เกาะสุรินทร์ 4 วัน 3 คืน

วันแรก
07.00 น. พบกันที่ท่าเรือคุระบุรี  รับประทานอาหารเช้า (1) 
08.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือคุระบุรี มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
11.00 น. ถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เก็บสัมภาระเข้าที่พัก(เต็นท์)ที่หาดไม้งาม
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (2)
14.00 น. ไปดำน้ำสัมผัสกับความงามโลกใต้ทะเลที่ อ่าวแม่ยาย และ ปลายแหลมช่องขาด
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (3) / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (4)
09.00 น. ลงเรือเดินทางไปดำน้ำกันที่ เกาะตอริลา และ อ่าวผักกาด 
12.00 น. อาหารเที่ยง (5)
13.30 น. ช่วงบ่ายออกไปดำน้ำกันต่อบริเวณ  เกาะมังกร และ อ่าวไม้งาม
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (6) / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
07.30 น. บริการอาหารเช้า (7)
09.00 น. ออกดำน้ำกันต่อที่ หินแพ และ
อ่าวสับปะรด 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (8)
13.00 น.  รอบบ่ายไปกันที่ อ่าวเต่า และ อ่าวบอน
18.00 น.  อาหารเย็น (9)  และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่
07.30
น.  อาหารเช้า (10)
09.00
น.  เช้าวันนี้เราจะไปกันที่หมู่บ้านของชาวมอแกน เพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของพวกเค้า
12.00
น.  อาหารเที่ยง (11)
13.00
น.  ออกเดินทางจากหมู่เกาะสุรินทร์
15.00
น.  ถึงท่าเรือคุระบุรีโดยสวัสดิ์ภาพ

** ราคาท่านละ **      6,700 บาท  เรือ Speed Boat )

 

** ราคานี้รวม **
- ค่าที่พัก (เต็นท์) บนเกาะ 3 คืน เต็นท์ละ 2 ท่านพร้อมเครื่องนอน
- ค่าอาหาร 11 มื้อ
-
เรือสำหรับเดินทางไปกลับ และทำกิจกรรม
- อุปกรณ์ดำน้ำครบชุด
- มัคคุเทศก์ชำนาญพื้นที่

- ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ (เฉพาะคนไทย)
- ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 200,000 บาท

** ราคานี้ไม่รวม **
- การเดินทางมายัง อ.คุระบุรี จ.พังงา
-
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในโปรแกรม

** หมายเหตุ **
-
รายละเอียดจุดดำน้ำต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติในขณะนั้นเป็นหลัก
-
กรุณาโอนเงินมัดจำล่วงหน้า 50% ก่อนเดินทาง 15 วันในช่วงเวลาปกติหรือวันธรรมดา และไม่ต่ำกว่า 30 วัน สำหรับช่วงเทศกาล โดยจ่ายส่วนที่เมื่อเดินทางมาถึงท่าเรือคุระบุรี
- ชาวต่างชาติจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติเพิ่มในอัตรา เด็ก 300 บาท ผู้ใหญ่ 500 บาท ต่อคน (เริ่ม 1 ก.พ.58)
- ถ้าต้องการรถตู้ รับ-ส่ง จากภูเก็ต เพิ่มท่านละ 800 บาท
- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนฤมล คนซื่อ 081-7372625 และ 081-737580

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *โปรแกรมท่องเที่ยว

อัพเดทราคา ปี57-58 article
ตารางเดินเรือและราคาเรือ ปี57-58 article
วันเดียว เที่ยวเกาะสุรินทร์ article
เกาะตาชัย วันเดียว (จากท่าเรือคุระบุรี) article
ล่องอ่าวพังงา วันเดียว article
สิมิลัน วันเดียว article
เกาะสุรินทร์-เกาะตาชัย 1 Day Trip article
เกาะไข่ใหญ่ วันเดียว article
เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน article
เกาะสุรินทร์ 2 วัน 1 คืน article
กรุงเทพฯ-หมู่เกาะสุรินทร์ article
กรุงเทพฯ–เกาะสุรินทร์–เกาะตาชัย article
เกาะสุรินทร์–เกาะตาชัย 3 วัน 2 คืน article
เกาะสุรินทร์–เกาะตาชัย 4 วัน 3 คืน article
โปรแกรม อ่าวพังงา-เขาสก 2 วัน 1 คืน article
เขาสก-เขื่อนรัชชประภา 3วัน 2 คืน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ซาบีน่าทัวร์ (T.A.T. License No. 34/00852) เลขที่ 396 หมู่ 3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทร. 081-7375801, 081-7372625 , 076-472216 Fax. 076-472182 / E-mail : sabinatour@hotmail.com + Facebook : www.facebook.com/sabinatour + Fanpage : www.facebook.com/sabinatourfanpage + Line ID : Sabinatour